Klas 1A Ellen Olthof
e-vso1a@elimschool.nl

Klas 1B Jolande Tanate en Berdy Dijkstra
e-vso1b@elimschool.nl

Klas 1C Sanne Keverkamp en Jørgen Marcelis
e-vso1c@elimschool.nl

Klas 1D José de Vries en Mandy Kasius
e-vso1d@elimschool.nl

OZK Henry Kroeze, Marinka in ’t Veld, Hanneke Kappert en Daan Udema
e-vsoozk@elimschool.nl 

Klas 2A Manon Heinhuis en Mandy Kasius
e-vso2a@elimschool.nl

Klas 2B Rick van Buuren
e-vso2B@elimschool.nl

Klas 2C Leonie ten Hoeve
e-vso2c@elimschool.nl

Klas 2DLeon Kamphuis
e-vso2d@elimschool.nl