In de onderbouw (vmbo leerjaar 1 en 2 / havo/vwo leerjaar 1, 2 en 3) hanteren wij het principe algemeen vormend onderwijs. De leerlingen krijgen les in een breed spectrum aan vakken op een basis-, kader-, theoretische leerweg (mavo) of havo/vwo-niveau.
Op basis van de opgedane kennis en ervaring maken de leerlingen in de bovenbouw een keuze voor het uitstroomprofiel.

Vanaf de bovenbouw wordt gekozen voor één van de hierna genoemde opleidingen:

Onze opleidingen

 • Verbrede brugklassen

  Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken wij met zogenoemde ‘verbrede brugklassen’.

  In de eerste 2 leerjaren van het VMBO en in de eerste 3 leerjaren van het HAVO-VWO worden er minimaal 2 niveaus per klas aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om laagdrempelig, op-c.q. af te stromen qua leerroute.

 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg, profiel Zorg & Welzijn

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Twents Carmel College in Oldenzaal.

  De leerlingen doen examen in de vakken: zorg & welzijn (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, maatschappijkunde, biologie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2.

 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg, profiel Economie & Ondernemen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap  Het Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. CKV) en bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2.

   

 • VMBO basisberoepsgerichte leerweg, profiel Groen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Twents Carmel College in Oldenzaal.

  De leerlingen doen examen in de vakken: groen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2.

   

 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, profiel Zorg & Welzijn

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Twents Carmel College in Oldenzaal.

  De leerlingen doen examen in de vakken: zorg & welzijn (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, maatschappijkunde, biologie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2, 3 (of 4)

 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, profiel Economie & Ondernemen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Het Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2, 3 (of 4).

 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, profiel Groen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Het Marianum in Groenlo/Lichtenvoorde.

  De leerlingen doen examen in de vakken: groen (beroepsgericht profielvak), Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen op niveau 2, 3 (of 4).

 • VMBO theoretische leerweg (TL)

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en profielwerkstuk. Standaard bieden wij een vak extra aan. Na leerjaar 3 wordt bekeken in hoeverre het volgen van een extra vak voor de leerling wenselijk is. Leerlingen krijgen bij het succesvol afronden van alle vakken een diploma voor de profielen economie, groen en zorg & welzijn.

  De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende mbo-opleidingen. Ook is een doorstroom naar de havo een mogelijkheid.

 • HAVO/VWO

  Vanaf leerjaar 4 (tweede fase) worden de profielen Natuur & Techniek (NT) Natuur & Gezondheid (NG) en Economie & Maatschappij (EM) aangeboden.

  Voor elk profiel gelden de volgende verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer en het profielwerkstuk. Leerlingen die vwo volgen krijgen Duits er als een verplicht vak bij.
  – Voor NT komen daar wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie als verplichte vakken bij en een vak naar keuze (economie, geschiedenis, aardrijkskunde of Duits)
  – Voor NG komen daar wiskunde A of B, biologie, scheikunde en aardrijkskunde als verplichte vakken bij en een vak naar keuze (natuurkunde, geschiedenis, economie of Duits)
  – Voor EM komen daar wiskunde A, economie, geschiedenis en aardrijkskunde als verplichte vakken bij en een vak naar keuze (Duits of biologie)

  Voor alle vakken doen de leerlingen een staatsexamen onder de vlag van DUO. Het staatsexamen bestaat uit een schriftelijk (mei) en een mondeling (juli) deel.

  Vanaf leerjaar 3 wordt onderwijs verzorgd met ondersteuning van IVIO digitaal afstandsonderwijs. De tweede fase duurt voor de havo in principe twee jaar en voor het vwo in principe drie jaar.
  Leerlingen die bevorderd zijn van klas 3 naar klas 4 kunnen aanspraak maken op een overgangsbewijs wat toegang geeft tot het mbo.