Onze opleidingen

 • Vmbo bb profiel economie, economie en ondernemen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Marianum te Lichtenvoorde en Groenlo

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.

   

 • Vmbo bb profiel groen

  VSO Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Twents Carmel College in Oldenzaal.

  De leerlingen doen examen in de vakken: groen (profielvak), werk in tuin en landschap, groei voorbereiden, bloemwerk en een keuze tussen het houden van dieren en water (4 beroepskeuzevakken; het combinatiecijfer), Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, maatschappijleer, kunstvakken (incl. ckv), bewegingsleer.

  De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.

   

 • Vmbo kadergericht profiel economie, economie en ondernemen

  Voor deze opleiding zijn wij als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo.

  De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.

 • Vmbo kadergericht profiel groen

  Wij zijn hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Twents Carmel College in Oldenzaal.

  De leerlingen doen examen in de vakken: groen, verwerking agrarische producten, dier, bloem, (beroepsgerichte vakken), Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer.

  De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 , 3 en 4 opleidingen.

 • Vmbo theoretische leerweg

  Leerlingen doen staatsexamen in de volgende vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, aardrijkskunde, maatschappijleer, geschiedenis, rekenen, sectorwerkstuk/oriëntatie op leren en werken.

  De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 3 en 4 opleidingen.

 • Havo

  Leerlingen kunnen bij ons een volledige havo-opleiding volgen. In het eerste jaar krijgen ze les in Nederlands, Engels, wiskunde, NaSk, verzorging, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, bewegingsonderwijs, algemene technieken en leren leren.
  In leerjaar twee komen bij de bovengenoemde vakken ook economie en Duits.
  Vanaf het derde leerjaar wordt lesgegeven met de methode IVIO. Dit houdt in dat leerlingen zelfstandig aan het werk gaan op de pc. Er zijn leerkrachten op afstand beschikbaar die de leerlingen begeleiden. Daarnaast is er altijd een leerkracht in de klas aanwezig die de leerling helpt met alles wat op zijn pad komt.

   

 • Examinering

  VSO Elimschool is voor de examens vmbo Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Reggesteyn’ in Nijverdal/Rijssen. De derde klassen vmbo Basis en Kader zijn als extraneus verbonden aan Scholengemeenschap Marianum in Groenlo.

  De leerlingen doen examen in de vakken handel/administratie (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer en rekenen. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw). De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer.

  Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA’s 2022-2023 voor de verschillende opleidingen downloaden en op deze pagina die van 2021-2022