VSO Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het regulier onderwijs. Wij maken deel uit van de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals ADHD (aandachtstekort-stoornis en hyperactief gedrag), autismespectrumstoornissen, angststoornis, hechtingsstoornis of oppositioneel gedrag.

Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen het vmbo-diploma behalen.

 

Veilige onderwijsplaats

Vanuit een prettige en veilige onderwijsplaats begeleiden we leerlingen in een vertrouwde omgeving en in kleine groepen. Wij vinden structuur en regelmaat belangrijk. Daarbij gaan we uit van het positieve in de leerlingen en proberen hen van daaruit een toekomst te bieden.

Indien nodig werken wij met dit Time-outprotocol.

Brede ontwikkeling

Onze school besteedt veel aandacht aan een brede ontwikkeling van de kinderen. We bieden onderwijs op maat en houden rekening met de mogelijkheden van het kind. Daarnaast werken we aan positieve gedragsverandering. Er is veel aandacht voor het omgangs- en leergedrag van de leerling. Het doel is om de leerlingen te laten werken aan het verbeteren van hun motivatie, zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden.

ESFplus

VSO Elimschool krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiƫle bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieƫn na de impact van het coronavirus.