De schoolgids bevat informatie voor ouders, verzorgers, voogden en belangstellenden over de organisatie van het schooljaar 2023 – 2024.

In deel B en in de bijlage van deel B hebben wij onze opbrengsten verwoord.