Directie

De heer M. Sparreboom, directeur | 06-13795851 |  m.sparreboom@sotog.nl 
De heer W. Nijenhuis, adjunct – directeur | 06- 13629431 | w.nijenhuis@elimschool.nl

Klassen en leerkrachten

Klas 1A mevrouw J. Tanate en mevrouw B. Dijkstra
Klas 1B mevrouw E. Olthof en M. Kasius
Klas 1C mevrouw M. Kasius en mevrouw M. Bouwhuis
Klas 1D mevrouw E. Versluys
Klas 1E mevrouw S. Wemekamp

Klas 2A mevrouw M. Heinhuis en de heer J. Marcellis
Klas 2B de heer R. van Buuren
Klas 2C de heer B. Wolters
Klas 2D mevrouw M. Bouwhuis en mevrouw M. Pronk
Klas 2E mevrouw L. ten Hoeve en mevrouw F. Bijlsma
Klas 2F mevrouw S. Slot
Klas 2G de heer R. Visscher en de heer M. Voortman

Klas 3A de heer N. Leverink, mevrouw M. Dijkstra, mevrouw M. Roerdink en mevrouw M. Zwijnenberg
Klas 3B de heer N. Leverink, mevrouw M. Dijkstra, mevrouw M. Roerdink en mevrouw M. Zwijnenberg
Klas 3C mevrouw W. Spijker en mevrouw M. Oude Luttikhuis
Klas 3D mevrouw M. Ellens, de heer R. Wopereis en P. Monnink
Klas 3E mevrouw M. Ellens, de heer R. Wopereis en P. Monnink
Klas 3F mevrouw K. Dijkhuis, de heer L. Kamphuis en de heer H. Kroeze
Klas 3G mevrouw J. de Vries, de heer J. Twijnstra en de heer M. Voortman

Klas 4A de heer N. Leverink, mevrouw M. Dijkstra, mevrouw M. Roerdink en mevrouw M. Zwijnenberg
Klas 4B mevrouw M. Ellens, de heer R. Wopereis en P. Monnink
Klas 4C mevrouw M. Ellens, de heer R. Wopereis en P. Monnink
Klas 4D mevrouw K. Dijkhuis, de heer L. Kamphuis en de heer H. Kroeze
Klas 4E mevrouw J. de Vries, de heer J. Twijnstra en de heer M. Voortman

Klas 5A mevrouw J. de Vries, de heer J. Twijnstra en de heer M. Voortman

OZK de heer L. Lammers, mevrouw I. Brouwer, mevrouw H. Kappert en de heer D. Udema

Vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding

De heer M. koetsier
Mevrouw I. Brouwer

Psycholoog

De heer G. van Alst

Orthopedagoog

Mevrouw N. Broeders

Intern Begeleider

Mevrouw G. van Dijk

Maatschappelijk werk

Mevrouw S. Tinselboer

Schoolarts

Mevrouw S. Kienhuis (GGD Twente)

Conciërge

De heer J. Voortman