De schoolgids bevat informatie voor ouders, verzorgers, voogden en belangstellenden over de organisatie van het schooljaar 2018 – 2019. Nieuw is onze schoolgids deel b, hierin hebben wij de opbrengsten van ons onderwijs verwoord.