VSO De Elimschool is een interconfessionele school voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 4) in de gemeente Hellendoorn. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen in het regulier onderwijs. VSO De Elimschool maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.

Op onze school zitten leerlingen van 12 t/m 20 jaar met concentratieproblemen, leer- en gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De oorzaken van de stoornissen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

* ADHD: kinderen met een aandachtstekort-stoornis en hyperactief gedrag

* Autisme spectrumstoornissen

* Angststoornis

* Hechtingsstoornis

* Oppositioneel gedrag

Met een individuele aanpak en duidelijk gestructureerd onderwijs in kleine klassen geven we leerlingen nieuwe kansen en perspectief. We streven ernaar dat leerlingen het vmbo-diploma behalen.