Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: sector economie, economie en ondernemen
VSO De Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Marianum te Lichtenvoorde en Groenlo.

De leerlingen doen examen in de vakken: economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2, 3 en 4 opleidingen.