Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: sector economie, economie en ondernemen
VSO De Elimschool is hiervoor als extraneus verbonden aan scholengemeenschap Marianum te Lichtenvoorde en Groenlo

De leerlingen doen examen in de vakken: Economie en ondernemen (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw) en geeft toegang tot verschillende ROC niveau 2 opleidingen.