VSO De Elimschool is voor de examens 2017 VMBO Basis en Kader als extraneus verbonden aan scholengemeenschap ‘Reggesteyn’ in Nijverdal / Rijssen. De derde klassen VMBO Basis en Kader starten dit jaar als extraneus verbonden aan Scholengemeenschap Marianum te Groenlo.

De leerlingen doen examen in de vakken: handel/administratie (beroepsgericht vak), Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, ckv, bewegingsleer en rekenen. De opleidingsduur is in principe twee jaar (na de onderbouw). De leerlingen krijgen in deze twee leerjaren te maken met toetsen en opdrachten die meetellen voor het eindexamencijfer. Deze toetsen en opdrachten worden beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.

Op deze pagina kunt u het Examenreglement en de PTA's voor de verschillende opleidingen downloaden.